Skip to content

Nina Ansten jobber i Ansten Studio, et lite kommunikasjonsbyrå i Oslo. Som bokdesigner har hun alltid vært bevisst på trykk og innbinding. For henne er det viktig å bevare viktig fagkunnskap og norske arbeidsplasser innen trykkekunsten.

Gjennom jobben i Ansten Studio jobber hun for kunder som Equinor Kunstprogram, Munchmuseet, Nasjonalmuseet og Stavanger Kunstmuseum. Da intervjuet ble gjort,  jobbet hun blant annet med en bok om Edvard Munch.

– I 2020 tok jeg steget videre inn i bokbransjen og etablerte kunstbokforlaget Ansten Press. Vi har nettopp lansert en ny bok, «Night Eyes», som omhandler verk av den norske billedkunstneren Trude Viken. Boken er publisert i forbindelse med en utstilling som for tiden vises ved Vestfossen Kunstlaboratorium. Vi er også svært stolte av «Vinduet mot bakgården» av forfatter og illustratør Cecilie Maurud Barstad – boken ble tildelt gull i Visueltprisen 2021. Begge bøker er trykket og innbundet i Skien. Min plan er at alle forlagets bøker produseres her til lands.

Hvordan fikk du vite om Trykt i Norge?

– Det var trykkeriet ETN Grafisk som fortalte meg om Trykt i Norge. Som bokdesigner har jeg alltid vært bevisst på trykk og innbinding, og følger produksjonen tett. Alle kunstbøker som er designet av Ansten Studio er trykket i Norge. Med ett unntak, må det riktignok sies: Vi ønsket å teste trykk med LED-UV teknologi. En trykkmetode som gjør at du kan kjøre med høyere fargemetning på ubestrøket papir, noe som gir mer smell i fargene. Dette var ikke tilgjengelig i Norge den gangen, nå er metoden heldigvis på plass hos flere norske trykkerier. Boken «Night Eyes» er den første boken jeg har designet som faktisk er merket med Trykt i Norge logoen. Nå som jeg er kjent med merket vil det bli en naturlig del av kolofonen til bøkene fra kunstbokforlaget Ansten Press.

Hva syns du om jobben Trykt i Norge gjør?

– Jeg synes det er positivt med fokus på norske trykkerier og kortreist trykk. Jeg gleder meg til å følge Trykt i Norge og deres arbeid.

Les mer om Trykt i Norge her

Hvorfor velger du å trykke innenlands?

– I tillegg til at kortreist bokproduksjon er bra for miljøet er det med på å bevare viktig fagkunnskap og norske arbeidsplasser innen trykkekunsten. Det er ingen grunn til å legge prinsipper om lokal arbeidskraft og miljø til side for å produsere kunstbøker av høy kvalitet. I produksjon av kunstbøker er høyt faglig nivå i alle ledd avgjørende – fra idé og konseptutvikling til tekstarbeid, design, trykk og innbinding. Geografisk nærhet til trykkeriet gir grunnlag for god dialog og tett oppfølging. Et nært samarbeid mellom bokdesigner, trykkeri og bokbinder gir et bedre sluttprodukt.

Dyktige fagpersoner og godt samarbeid

Ansten Studio samarbeider med flere norske trykkerier. Blant annet har Ansten produsert en rekke kataloger for Astrup Fearnley Museet sammen med det tradisjonsrike trykkeriet Litografia på Nordstrand. Et annet Oslo-trykkeri som ofte har levert trykksaker til Ansten Studio er RKG på Grorud. ETN Grafisk i Skien er også en mangeårig samarbeidspartner.

– ETN Grafisk er et trykkeri med mange dyktige fagpersoner. Gjennom god dialog, kunnskapsdeling og felles entusiasme for trykkekunsten, har vi bygget et solid fundament som har resultert i mange flotte kunstbøker – for Nasjonalmuseet, Munchmuseet og Stavanger Kunstmuseum, for å nevne noen.

Sammen med ETNs grafiske rådgiver Thomas Evensen har Ansten holdt foredrag om bokkunsten, og om viktigheten av kortreist trykk og godt samarbeid mellom trykkeri og designer.

Norges eneste selvstendige bokbinderi?

Da Ansten Press skulle utgi sin første kunstbok var ETN samarbeidspartner på trykk. Et steinkast unna trykkeriet på Kjørbekk ligger Bokbinderiet Johnsen, som har bundet boken «Vinduet mot bakgården».
¬¬
– Dette er en omfattende produksjon med fire ulike omslag, alle med ulike lesebånd, kapitelbånd, stoffer og illustrasjoner. Johnsen tok utfordringen på strak arm og gjorde en formidabel jobb. Siste og avgjørende ledd i enhver bokproduksjon – er nettopp bokbindingen. Få kjenner til hvor mange som faktisk legger en hånd på boken før den plasseres på hylla i bokhandelen.

Bokbinderiet Johnsen er Norges eneste selvstendige bokbinderi og landets siste binderi med ressurser til å binde stivbindbøker i høyt opplag.

– Slike virksomheter må bransjen ta et kollektivt ansvar for å ta vare på når bindingsordrer skal sendes ut.

Les mer om Trykt i Norge her

Hvorfor er jobben Trykt i Norge gjør viktig?

– Når det kommer til bærekraft er det i bokbransjen som i andre bransjer, viktig med bevisstgjøring av både produsenter og forbruker. I det norske debattforumet har bokforfattere, inkludert flere politikere som ellers er opptatt av bærekraft og norske arbeidsplasser, nylig fått kritikk for å ha trykket sine bøker i utlandet. Motsvarene er ofte at «vi skulle gjerne trykket lokalt om det var mulig». Dette er jo fullt mulig, men få kjenner tilbudet. Jeg håper Trykt i Norge kan være med å informere, bevisstgjøre og inspirere både den etablerte forlagsbransjen og mindre aktører til å vende blikket mot lokale leverandører – både på trykk, bokdesign og innbinding.

LES OGSÅ: Derfor bør du bli medlem av Trykt i Norge