Skip to content

Papir lages av et naturlig og fornybart materiale. Det er også ett av verdens mest resirkulerte produkter. Hvordan kan det stemme at papir er lite miljøvennlig?

 

Tiden er inne for å knuse noen myter. At all papirbruk er skadelig for miljøet, stemmer ikke. Papir lages av et naturlig og fornybart materiale. 90% av tømmeret vi bruker til papirproduksjon stammer fra europeiske skoger. Og nei, skogene forsvinner ikke. De vokser! Dessuten er papir på toppen av gjenvinningsstatistikken. I denne artikkelen avkrefter vi myten om at papir er lite miljøvennlig.

Ufortjent rykte?

Papiret ble oppfunnet i Kina, visstnok av en keiserlig forvalter ved navn Cailun. Han brukte bastfibre, hamp og gamle tekstilfibre fra fiskenett. I dag blir papir fremstilt av trefiber og andre stoffer som frigjøres ved mekaniske og kjemiske prosesser. Norsk gran er et av de beste råstoffene til papirproduksjon.

Både fremstillingen og ressursbruken er grunnen til at papir ofte omtales som lite miljøvennlig. Vi får høre at tømmer til papirproduksjon er en av de største truslene mot regnskogen. «Det tror jeg er den viktigste grunnen til at papiret blir satt i et dårlig lys», sier Magnus Thorkildsen, partner i Grafkom, et medlemsnettverk for grafisk bransje.

Europeiske skoger vokser

«Faktum er at papiret i Europa ikke kommer fra regnskogen. Problemstillingen kan derimot være aktuell hvis du kjøper en trykksak i Indonesia eller Kina», påpeker Thorkildsen. Over 90% av tømmeret vi bruker i papirproduksjon stammer fra europeiske skoger, viser CEPI Statistics (2018). «Og nei, de europeiske skogene forsvinner ikke. De vokser med over 1500 fotballbaner hver dag», forteller Thorkildsen.

Fra 2005 til 2020 har skogene vokst med cirka 58 390 kvadratkilometer, noe som tilsvarer et område på størrelse med Sveits, ifølge FAO Data.

Økt miljøfokus

Det er mange faktorer som avgjør klimaavtrykket til en trykksak. Hvilke råvarer papiret er laget av og hvor i verden papiret produseres, men også selve trykkeprosessen og hvor langt det er fra trykkeriet til mottakeren. Derfor blir det stadig viktigere med en ansvarlig bruk av naturressursene.

Stadig flere norske trykkerier tilbyr produkter med norske, nordiske og europeiske miljømerkinger. Det stilles strenge krav til bruk av kjemikalier, løsningsmidler og fargestoffer. Her spiller også gjenvinning og bærekraftig skogbruk en viktig rolle.

Trykt i Norge-bedriften Merkur Grafisk er ett av trykkeriene som sparer miljøet for tusenvis av liter med skadelige kjemikalier. «Miljø og klima gjennomsyrer hele prosessen. Fra hva vi kjøper inn og hvordan produksjonen foregår, til reduksjon i bruken av kjemikalier og gjenvinning av avfall», sier Lars Hagen, mediegrafiker og klubbleder til frifagbevegelse.no.

Les også: Fordelene ved å velge norsk trykk (https://tryktinorge.no/om-oss/)

På resirkuleringstoppen

I 2018 ble Grafkom samarbeidspartner med Two Sides, en internasjonal organisasjon som sprer konkret informasjon om det trykte mediets faktiske miljøpåvirkning. Målet er å fremme papir som en miljøvennlig kommunikasjonskanal. «Hovedgrunnen er at treverk er et naturlig og fornybart materiale», forteller Magnus Thorkildsen. «Dessuten er papir på toppen av gjenvinningsstatistikken. Hele 72% av papiret i Europa blir brukt på nytt og i snitt 3,5 ganger». Det betyr at to tonn papir resirkuleres hvert sekund!

Å kun bruke resirkulert papir som råstoff er imidlertid umulig. Det må alltid være en balanse mellom jomfruelig trefiber og returfiber, fordi trefiberen etter hvert blir utslitt. I 2017 utgjorde papir fra resirkulering 54% av fiberen som ble brukt, ifølge CEPI Key Statistics.

Ansvarlig papirbruk

At papirproduksjon er en av de viktigste årsakene til globale klimagassutslipp, stemmer heller ikke. Papir- og trykksektoren er ansvarlig for under 1% av utslippene, ifølge Eurostat Data (2016). Two Sides har gjennomført flere Anti-Greenwash-kampanjer, hvor de kontakter leverandører som sprer villedende informasjon om papir og miljø.

«Det aller meste handler om å oppfordre forbrukere til å velge eFaktura for å spare miljøet. Vårt poeng er ikkeat de må slutte å promotere eFaktura, men at miljøargumentet ikke holder vann. CO2-utslippene i den digitale sektoren vokser stadig», forklarer Thorkildsen.

Two Sides er opptatt av å veilede forbrukerne i en jungel av informasjon og oppfordre til ansvarlig papirforbruk. «Det handler blant annet om å kjøpe papir fra bærekraftige forvaltede skoger og gjenvinne det vi kan», sier Thorkildsen.

Les også: Slik velger du riktig trykkeri (https://tryktinorge.no/tips/slik-velger-du-riktig-trykkeri/)