Skip to content

Den norske tannlegeforenings Tidende kommer ut 11 ganger i året, og leserne setter pris på papirutgaven. For redaktør Ellen Beate Dyvi er det et poeng å ha korte linjer i prosessen. 

– Det er de som mener at det vil være mer klimavennlig å gå bort fra papirversjonen av tidsskriftet. Et stort flertall av Tidendes lesere foretrekker imidlertid å lese på papir. Å trykke i Norge, på et papir som er mest mulig miljøvennlig og kortreist er viktig for oss, likeledes at det er kortest mulig avstand mellom trykkeri og leser, sier Dyvi.

Samarbeid og nærhet

Gjennom flere år har de vært trofaste mot sin samarbeidspartner på design, layout, trykk samt digital publisering av tidsskriftet.

– Vi har samarbeidet med Aksell, tidligere 07, i mange år, og ser klare fordeler ved å ha et langsiktig samarbeid med folk vi kjenner og som er i nærheten. Det gir oss fleksibilitet, sier Dyvi.

Den norske tannlegeforenings Tidende blir hedret av Trykt i Norge og Aksell som takk for at de ønsker å bruke norsk trykk. Her representert ved ansvarlig redaktør Ellen Beate Dyvi. Foto: Kristin Aafløy Opdan

Fagtidsskrift for tannleger

Den norske tannlegeforenings Tidende holder til i Legenes hus på Christiania torv i Oslo. Fire redaksjonelle medarbeidere, inkludert to vitenskapelige redaktører i deltidsstillinger, pluss en markedsansvarlig, totalt 3,4 årsverk, står for innhold og annonser.

NTFs Tidende er et uavhengig redaktørstyrt vitenskapelig tidsskrift med forskningsbaserte fagfellevurderte vitenskapelige artikler, reportasjer, kommentar og debatt, bokanmeldelser og andre faste spalter. Den norske tannlegeforening er eier og utgiver, og det er en egen seksjon for medlemsstoff i tidsskriftet. Tidende er medlem i Fagpressen og Tidsskriftforeningen.

Tidlig ute

For Aksell var Den norske tannlegeforenings Tidende et opplagt valg da de ble utfordret til å oppnevne en ambassadør.

– Tidende er en av kundene vi har fått jobbe med gjennom mange år. Det skaper et samarbeid hvor vi som leverandør har de beste forutsetninger for å finne de beste løsningene, basert på den innsikten vi har tilegnet oss om kunden og kundens kunder, forklarer Henrik Hartberg. Tidende var tidlig ute med å ta Trykt i Norge-merket i bruk.

– Jeg oppfatter at de er glade for å kunne vise frem at de kjøper kortreiste trykksaker.

Merker økt interesse

Aksell bruker merket så ofte de kan.

– Vi opplever at våre kunder tar det godt imot. Det siste året har også vist oss hvor sårbare vi er for leveranser ved internasjonal uro, så interessen har absolutt økt.

– Hvorfor er det viktig at hver enkelt medlem fronter Trykt i Norge?
– Jo flere som bruker merket, jo større oppmerksomhet får det i markedet. Det gir forhåpentligvis større bevissthet hos både sluttbrukere og kunder, sier Hartberg.

Aksell består av selskapene 07 Media, 07 Media Sør, Bodoni, Lundeby GF, Molvik Grafisk og Møklegaards Trykkeri. Til sammen har de 406 ansatte i Aurskog, Bergen, Fredrikstad, Hærland, Kristiansand, Stavanger og Oslo.

Henrik Hartberg i Aksell synes at det er fint å kunne utnevne Den norske tannlegeforenings Tidende til ambassadør for Trykt i Norge.
Slik ser diplomet til ambassadøren ut. Det blir levert i en flott treramme.