Skip to content

Et kvalitetsstempel

Et stort antall trykksaker i Norge kommer fra utlandet. Totalt utgjør denne importen over 4 milliarder kroner. Trykt i Norge er en merkeordning og et kvalitetsstempel som viser at en trykksak er produsert i Norge med omtanke for miljø og lokalsamfunn.

Merket er utviklet av Grafisk bransjeforening i samarbeid med Norsk Grafisk Leverandørforening. Det er utviklet både for deg som driver trykkeri eller grafisk bedrift, og for deg som kjøper grafiske tjenester.

Kjennskap

Vi jobber stadig for at flere skal få øynene opp for Trykt i Norge og verdien av merkeordningen. Høsten 2020 inngikk vi et samarbeid med Fjuz Kommunikasjon AS, hvor vi utarbeidet en ny komplett profil med justert logo, profilprogram og nettside. Etter omprofileringen har fokuset vært på godt innhold og videre merkevarebygging.

Hittil har merkevarebyggingen bidratt til stor økning i både organisk trafikk, antall besøkende og nye medlemmer til bransjeforeningen. I 2021 fikk vi 16 nye medlemmer, hvor flere sier at Trykt i Norge var årsaken.

Økt bevissthet

Et resultat av Trykt i Norge og arbeidet rundt er mer bevisste kunder, både når det gjelder lokal arbeidskraft og bærekraft. Velger du et norsk trykkeri, kan du være trygg på at trykksaken er så kortreist den kan være. Samtidig vil et slikt valg både styrke og ivareta det lokale næringslivet. Trykt i Norge er med andre ord en effektiv måte for alle i norsk trykkeribransje å vise at de tar samfunnsansvar på.

Nettside

Å velge tjenester som tar hensyn til klima og lokale arbeidsplasser er utrolig viktig. Kanskje viktigere enn noen gang. Vår nettside tryktinorge.no skal gjøre dette valget enklere for alle i trykkeribransjen. I tillegg til å informere om merkeordningen og fordelene rundt, tilbyr vi nyhetsartikler og verktøy som kunder kan benytte i egen markedsføring – fra annonsemaler og informasjonsbrosjyrer til sosiale medier-innhold og takkekort.

Hver måned oppdaterer vi siden med aktuelle artikler fra trykkeribransjen, hvor du kan lese inspirerende historier fra folk som velger kortreist kvalitet gjennom Trykt i Norge.

Hvem kan benytte merket?

Alle som er medlem av eller har avtale med Grafisk Bransjeforening kan benytte merket.

Støtt din lokale næring og vis at du er stolt av å benytte norsk kvalitetstrykk – bli medlem i dag!