Skip to content

I 1644 ble den første boken trykket i Norge. I dag finnes det bare et eksemplar igjen av den.

Boken heter «En Ny Allmanach paa det Aar efter Jesu Christi Fødsel 1644. Christiania Aff Tyge Nielssøn». Almanakken eies av Nasjonalbiblioteket, og ble produsert på det første trykkeriet i Norge.

Trykkeriet fikk stor betydning

Det fantes ingen trykkerier i Norge før 1643. Skulle du trykke noe måtte du til utlandet. På denne tiden var det vanlig å dra til København. Det at Norge fikk eget trykkeri hadde en stor samfunnsmessig betydning for landet. Endelig kunne man formidle i et større format. Dette var starten på informasjonssamfunnet. Norge var et av de siste landene i Europa som fikk eget trykkeri.

Det første trykkeriet

Det var i 1643 det første trykkeriet ble opprettet i Norge. Den danske boktrykkeren Tyge Nielssøn dro til Christiania for å etablere trykkeri etter avtale med presten og forfatteren Christen Styaphensøn. Presten ønsket seg et bokmanuskript, og sendte bud etter Nilessøn. Disse to kom aldri til enighet, og det ble ikke trykket noe bokmanuskript. Men boktrykkeren fra København valgte å trykke andre tekster, og den første boka i Norge, en almanakk.

Den første boken i Norge

Dette ville folket ha

For å overleve måtte Københavneren trykke opp tekster og bøker som folk på denne tiden hadde råd til. Det var mye fattigdom i Christiania, og skulle han få folk til å kjøpe måtte folk ha penger og interesse for produktene. Nilssøn traff et marked med almanakken. Dette ville folket ha.

En liten bok

Boka som ble trykket var ingen stor bok. Og ble trykket høsten 1643. Den var 10×7,5 cm og er på 48 sider. Slike bøker solgte godt på denne tiden, og var ikke for amatører. Den var vanskelig å lese.

Vil du vite mer om Trykt i Norge kan du lese her

Dette inneholdt almanakken:

  • Oversikt over årets dager
  • Merkedager
  • Henvisninger til Bibelen
  • Værvarsel for kommende år
  • Opplysninger om når det var viktig med bad, årelating og koppsetting
  • Solen og månens bevegelser
  • Informasjon om planter og stjerner

 

Trenger du trykktjenester kan du søke blant våre trykkerier her

Kilde:

Kulturrådet
Akersposten
Wikipedia
Store Norske Leksikon