Skip to content

LO Media produserer medlemsblader som går ut med rundt 500.000 i opplag hver måned. Når de trykklare filene når Ålgård i Rogaland, er hver utgave smykket med et unikt merke som symboliserer kvalitet og norsk håndverk.

Trykt i Norge er et kvalitetsstempel som utvalgte trykkerier i Norge kan benytte. Felles for alle er medlemsskap i Grafisk bransjeforening. Kort fortalt er hensikten til Trykt i Norge å påvirke bedrifter til å trykke sine saker innenlands. Det er ikke en selvfølge, da trykksaker for flere milliarder årlig blir importert fra utlandet.

Merkes før trykk

Ålgård Offset er én av rundt 110 medlemmer i bransjeforeningen som har et eget lisensnummer og -merke. Dersom det er ønskelig, blir merket satt på av grafikeren før de ferdige filene blir sendt til trykkeriet. Merket betyr mye for både kunder og leverandører.

Som takk for at LO Media er en god ambassadør for Ålgård Offset og Trykt i Norge, har de fått et diplom som et tydelig bevis på at de blir satt pris på. Her representert med en munter grafikergjeng, f.v. Katrine Nordbø, Silje Kirknes, Eva-Lill Bekkevad og Ole Palmstrøm. Foto: Sissel M Rasmussen

Heder og ære

Siden Stiftelsen LO Media har gått inn for å bruke Trykt i Norge på sine mange bladtitler, blir Oslo-bedriften i oktober 2022 gjort stas på av Ålgård Offset og Trykt i Norge.

– Som takk for at de er en god ambassadør for Ålgård Offset og Trykt i Norge, får de et diplom som et tydelig bevis på at vi setter pris på dem, og deres valg om å trykke innenlands, sier Paul Bjarte Løyning i Ålgård Offset.

17 ulike magasin

Sentralt i Oslo jobber redaktører, journalister og grafikere daglig med innhold og utforming av rundt 17 titler. Med rundt 65 medarbeidere, lager LO Media blant annet informative medlemsblader for mange av LO sine fagforbund. Noen blader kommer ut hver måned året rundt, andre fire ganger årlig. Totalt opplag er 6 millioner blader årlig – da sier det seg selv at det trengs en habil aktør for å trykke de største titlene.

Da Trykt i Norge-merket ble lansert for noen år siden, var det Ålgård-bedriften som forhørte seg om LO Media ønsket å bruke merket på sine trykksaker.

– Vi forklarte bakgrunnen for merket, de var ikke vanskelige å få med, sier Løyning i Ålgård Offset.

God dialog

Enkel kommunikasjon er noe av det Andrine Wefring i LO Media, setter pris på ved å trykke i Norge. Som administrasjonssjef er det hun som har direkte kontakt med trykkeriet i Rogaland.

– Det er enkelt å forholde seg til en stabil aktør som det er lett for oss å kjenne strukturen hos. Siden vi er en del av LO-systemet, er vi opptatt av at de vi bruker i neste ledd har ordnede forhold arbeidsmessig, og at lønn og arbeidsforhold er bra. Det er enklere å vite noe om i Norge enn hvis man skulle langt av gårde, sier hun.

Ålgård Offset AS er en stor produsent av trykksaker. Daglig leder Paul Bjarte Løyning (t.h.) sammen med eier og styreleder Tom Bjarte Nordland utenfor bedriftens lokaler på Ålgård. Foto: Ålgård Offset