Skip to content

Hvor mange medlemmer lar Trykt i Norge spille en rolle i det daglige, og lar kvalitetsstempelet leve i markedsføring og på trykksaker? En undersøkelse viser at mange har litt å gå på.

Medlemmer av Grafisk Bransjeforening og Trykt i Norge-medlemmer kan merke produktene sine med et unikt kvalitetsstempel. Trykt i Norge-logoen viser at en trykksak er laget i Norge, av en seriøs bedrift med omtanke for miljøet og lokalsamfunnet. Merket er verdifullt for de som driver trykkerier eller grafiske bedrifter, og for de som kjøper kortreiste, grafiske tjenester.

Vet at det kan brukes

I august kunne nevnte medlemmer ta del i en spørreundersøkelse. Målet var å kartlegge erfaringer med Trykt i Norge, som ble relansert i 2020. Vi var spente på om de ulike medlemmene i landet hadde tatt merke og lisensnummer i bruk, både på trykksaker og i markedsføring.
For å begynne med det positive – så og si alle er klar over at de har muligheten til å benytte seg av merket. Fasiten er at alle som er med i Grafisk bransjeforening eller er direktemedlemmer av Trykt i Norge kan bruke det grønne og røde merket.

En god start

Trykt i Norge-bedriftene har fått tilgang på markedsmateriell. Foruten logo, har det blitt distribuert trykklare filer med Trykt i Norge-budskap, slik som rollup og flygeblad, samt banner til bruk på nett. Oppsummert har 2/3-deler av de som svarte brukt av materiellet.

Hva er den viktigste grunnen til at kundene vil bruke Trykt i Norge-merket, lød et av spørsmålene. Svarene vi fikk, var av de aller tydeligste i hele undersøkelsen, 23 av de 29 som deltok, tror at trygghet og kvalitet med kortreist, norsk produksjon er den viktigste grunnen. Så, hva forteller responsen på denne undersøkelsen oss? Mange har fått en god start, men det er opplagt at potensialet videre er stort. For å nå ut til medlemmene, er det nå blant annet laget en gruppe på Facebook der det blir delt inspirasjon og tips i forhold til Trykt i Norge. Bli medlem her.

Noen av medlemmene markedsfører seg på Instagram, da ofte med med #tryktinorge

I løpet av oktober skal vi i gang med en kampanje, der et medlem velger seg ut en god ambassadør for Trykt i Norge, som blir gjort stas på. Følg med på «Medlemmer av Trykt i Norge» på Facebook for å få med deg det som skjer!

Utdrag fra undersøkelsen

• 45% av de som svarer, oppgir at kundene synes at Trykt i Norge er positivt, og at merket blir etterspurt. 38% svarer at de tror at kundene ikke vet om merket i det hele tatt.

• Medlemmer har fått et unikt lisensnummer og merke til bruk i trykksaker. Bruker din bedrift merket? Rundt 80% svarer ja – i større eller mindre grad.

• De som bruker merket lite eller ingenting – hva er grunnen?

48 prosent svarer at de ikke er bevisste nok, noen få mener at det tar for mye tid.

• Nær 30 % har som rutine å spørre kundene om merket skal brukes på trykksaker