Skip to content

Lesing på papir er bra for vår mentale helse, det reduserer stress og det gir oss velvære. Her kommer seks grunner til å finne frem lesestoffet på papir.

1. Reduserer stress

Når du leser en bok kobler hjernen av, og man stresser ned. Fra en studie utført av den kognitive nevropsykologen Dr. David Lewis fra University of Sussex, er det bevist at å lese alt fra en novelle til en avis i bare seks minutter om dagen, kan redusere stressnivået med 68%. Lesing er altså mer effektivt enn å lytte til musikk (61%) eller å gå en tur (42%).

 

2. Stimulerer hjernen

Lesing er en flott måte å stimulere og forbedre hjernen på. En fersk undersøkelse viser at lesing kan redusere nedgangen i kognitive evner senere i livet med 32%. Dersom du leser er bonusen et utvidet ordforråd, og at du blir mer bevisst på stavemåte og grammatikk.

 

3. Terapi

Lesing blir mer og mer brukt som terapi innen helsesektoren. Biblioterapi er et begrep som brukes for å beskrive den terapeutiske handlingen med historiefortelling eller lesing av en spesifikk type tekst for å behandle. Denne metoden for lesing øker i Storbritannia, og psykologer anbefaler metoden til pasientene sine.

 

4. Økt empati

Lesing kan stimulere både tanker og følelser hos oss. Fiksjon kan hjelpe oss med å forstå sosiale opplevelser på en bedre måte. I et eksperiment ble halvparten av deltakerne bedt om å lese fiksjon, og den andre halvparten ble bedt om å lese sakprosa. Deretter utførte de en kognitiv empati-test. De som hadde lest fiksjon skåret høyere på de empatiske evnene enn de som hadde lest sakprosa.

5 gode grunner til å lese papir

5. Sosialt

Lesing blir gjerne ansett for å være en ensom hobby, men det behøver det ikke å være. Bokklubber og poesi-lesninger er eksempler på aktiviteter der du kan møte andre likesinnede og diskutere temaer du er opptatt av.

 

6. Symbol på intelligens

Bøker har alltid vært et symbol på intelligens både i filmer og i litteraturen siden tidenes morgen. Men nå har vi også psykologiske bevis på at bøker går hånd i hånd med intelligens. Ved å lese bøker styrker du flere former for intelligens:

  • Krystallisert intelligens
  • Flytende intelligens og
  • Emosjonell intelligens

Krystallisert intelligens er den nyttige kunnskapen som forblir i hjernen, som for eksempel å sykle eller vite navnet på hovedsteder. Flytende intelligens er evnen til å oppdage, forstå og løse problemer. Emosjonell intelligens er evnen til å forstå og respondere på følelser fra både deg selv og de rundt deg.

Les mer om Trykt i Norge her