Skip to content

Prisen på papir har nærmest doblet seg det siste året og kapasiteten i Europa hadde et fall på ca. 4 millioner tonn i 2021. Hva er egentlig grunnen til disse ekstreme tallene?

«Det har vært en prøvelsens tid. Mange har lidd kraftig og mange har måttet kaste inn håndkledet på grunn av situasjonen, og særlig utviklingen i prisen på råvarer», forteller styreleder i Scandbook AB, Håvard Grjotheim.

Midt mellom pandemiens kjølvann og den opptrappende krigen i Ukraina, ser vi en papirindustri preget av prissjokk, sårbarhet og en knapphet på ressurser. Ifølge Grjotheim er det flere grunner til denne dramatiske utviklingen.

Tre tiår med papir

Håvard Grjotheim er arbeidende styreleder i Scandbook Holding AB, et av Nord-Europas største bokproduksjonsselskap. Grjotheim har jobbet i den grafiske bransjen i over 30 år og har tidligere erfaring som konsernsjef i både 07 Media og Elanders.

Prisvekstens mange årsaker

Her er noen av faktorene Grjotheim mener har bidratt til prisutviklingen.

  • Pandemien var en utløsende årsak. Den har endret både transport, produksjon, og distribusjonsforholdene og gitt en mangel på råvarer og sjåfører. I dag mangler vi ca. 350.000-400.0000 sjåfører i Europa.
  • Prisen på energi og drivstoff har også økt kraftig, og bidratt til økte kostnader i flere ledd.
  • En annen medvirkende årsak er papirhamstringen vi så av i starten av pandemien, da samtlige trykkerier i Europa heller ville ha penger på lageret enn i banken. Den økte bestillingsfrekvensen førte umiddelbart til mangel på papir og en påfølgende prisøkning.
  • Et annet element er nedgangen i kapasiteten på papir. I Europa så vi et fall på ca. 4 mill. tonn i 2021. Sannsynligheten er stor for at papiret vil falle med ytterligere 3,5 mill. tonn i løpet 2022/23.
  • Den berømte streiken på UPM-kymmene (skogsindustri-fabrikker i Finland) har også spilt en rolle. Streiken førte til ca. 750.000 tonn papir som ikke ble levert til markedet.
  • Stora Enso (ledende leverandør av fornybare papirløsninger) har lagt ut fire store papirfabrikker for salg. Dette har medført et psykologisk element til hele situasjonen. I tillegg har det ført til nedsatt eksport fra Europa til USA og en økning i eksport fra Kina til USA.
  • Det er knyttet mange utfordringer til krigen i Ukraina, som svekket tilgang på råvarer, transport, produksjon og distribusjon.
  • Noen papirfabrikker har tidligere kjøpt pulp fra Russland. Sanksjonene har satt en stopper for det.
  • En sterk inflasjon har heller ikke hjulpet.

Prisvekstens konsekvenser

«Det har rammet både magasinet, avisen og boken. Ark-papiret kom kanskje litt senere inn i denne bølgen enn hva rullpapiret gjorde, men etter kort tid var situasjonen lik på alle fronter. Til tross for dette har boken klart seg ganske bra, og er unik i den forstand at den har både holdt og økt sin markedsposisjon de siste to årene. Jeg tror at denne situasjonen kan resultere i et mer nyansert syn på globaliseringen – et system som har vist seg å være veldig sårbart», sier han.

Det hele har klart ført til en del utfordringer for nordisk industri. Mye på grunn av dyrere innkjøp og råvarer, men også på grunn av en nedgang i omsetning, særlig i første året av pandemien. Grjotheim påpeker at det finnes nyanser her, men at alle som jobber med papir har merket dette ganske godt.

Økt emballasjeproduksjon

Et annet resultat av prisutviklingen har vært at mange bedrifter har konvertert fra mer ordinære papirprodukter til emballasje.

«Vi ser at flere har tilpasset virksomheten og rettet produksjonen mer mot papp, kartong og «labeling», sier Grjotheim.

Spår bedre tider

Spørsmålet mange stiller seg er om denne prisutviklingen vil vedvare. Det tror ikke Grjotheim, som sier prisen nå mest sannsynlig har nådd et toppunkt.

«Kampen er absolutt ikke over, men jeg tror ikke prisen vil stige mye mer nå. Jeg tror vi er i ferd med å nå et nivå, som isolert sett sprenger noen grenser og som kan være ødeleggende for produktene og markedet om det stiger ytterligere. Jeg har troen på en utflating og en langsom nedgang i prisutviklingen på papiret.»